3 grudnia 2012 r. firma Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów, rozpoczęła realizację projektu “Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 
Głównym celem projektu jest wzrost potencjału personalnego 80 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz przeszkolenie ich 120 pracowników w zakresie kontroli wewnętrznej, planowania strategicznego, rachunkowości, obsługi systemów kadrowo-płacowych oraz systemów zarządzania poprzez realizację 5 modułów szkoleniowych.
 
Udział przedsiębiorcy i jego pracowników w projekcie jest BEZPŁATNY w formie pomocy de minimis (pomoc publiczna udzielania Przedsiębiorcy jest pomocą de minimis na podstawie „Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15.12.2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz.U. Nr 239, poz. 1598 ze zm.))
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 3 grudnia 2012 roku do 30 września 2014 roku.